Funciķ i objectius

El objectius principals del LabCSD són:

  • Donar suport i optimizar la investigació en el camp del comportament humà des d’una perspectiva psicopatològica i de la salut en general.
  • Facilitar la transferència dels seus resultats a l’àmbit aplicat, professional i als sectors socials afectats o interessats.
  • Desenvolupar protocols, procediments o eines d’avaluació psicològica i neuropsicològica que ajudin al diagnòstic i/o detecció d’alteracions comportamentals.
  • Desenvolupar protocols, procediments o tècniques d’intervenció psicològica i neuropsicològica que ajudin a l’assessorament o intervenció en casos d’alteracions del comportament.
  • Optimizar recursos (compartir espais, instrumentació, personal, etc.) per tal d’incrementar l’eficiència de la recerca dels dos grups.
  • Donar suport i fomentar la docència i la formació en el camp de l’avaluació, el tractament psicològic i la psicopatologia en general.
  • Oferir serveis de suport a la recerca en els camps de l’avaluació, el tractament psicològic i la psicopatologia en general a altres investigadors, grups, institucions o organismes.
  • Oferir serveis d’assessorament psicològic i suport assistencial a usuaris del sistema públic de salut i d’altres de l’àmbit privat o d’associacions que es puguin beneficiar dels seus desenvolupaments en el camp de la recerca.
  • Establir acords o convenis de col·laboració amb associacions, institucions o organismes públics o privats que permetin, de manera més eficient, assolir els objectius esmentats anteriorment.

Acord executiu del dia 9 de setembre de 2008 (8774, FOU núm. 302).