Estructura i personal

L'equip investigador del Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics està format pels membres dels grups de recerca que el composen:

Grup de Neurodinàmica i Psicologia Clínica

Grup de Desenvolupament i Psicopatologia