El Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics (LabCSD) sorgeix de la col·laboració entre dos grups de recerca de la Universitat de les Illes Balears: el grup de Neurodinàmica i Psicologia Clínica (NDPC) i el grup de Desenvolupament i Psicopatologia (DEVPSY).
 
Els seus objectius fonamentals són facilitar la transferència dels seus resultats de recerca a l’àmbit aplicat, professional i als sectors socials afectats o interessats i desenvolupar protocols, procediments o eines d’avaluació i d’intervenció psicològica i neuropsicològica que ajudin al diagnòstic i/o tractament d’alteracions comportamentals.
 
Actualment ofereix serveis com assessorament de pares i educadors sobre problemes infantils, avaluació del Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat  o de l’atenció sostinguda a través d’Internet, avaluació i intervenció en pacients amb dolor crònic, o tractament de la por de volar en avió i d’altres fòbies específiques, entre d'altres trastorns ansiosodepressius.
 
Director: Jordi Llabrés
 
La constitució oficial del Laboratori es pot consultar a l'Acord executiu del dia 9 de setembre de 2008 (8774, FOU núm. 302).